Fåglar

Här presenterar jag mina fågelbilder som jag har sorterat in i olika artgrupper. Jag är nog mera en fågelfotograf än en ornitolog även om jag gör mitt bästa för att lära mig de olika fåglarna så gott jag kan vartefter de fastnar på bild.

Blandade arter
Havsörn
Måsar
Strömstare
Talgoxar
Tärnor
Skäggmes
Blåmesar
Hägrar
Sillgrisslor
Toppskarvar
Vattenrallar
Grönsiska
Lavskrika
Hackspettar
Lunnefåglar
Svanar
Tordmular
Skäggdopping
Steglits